Blijf op de hoogte van al het nieuws, vul hieronder uw e-mailadres in voor de laatste updates.

De Nederlandse Vissersbond wordt partner van de Visserijdagen, die in de week van 22 tot en met 27 mei a.s. plaatsvinden op Urk. Een mooi resultaat voor de Stichting Visserijdagen Urk en een uitstekende afronding van de goede gesprekken over samenwerking. De Nederlandse Vissersbond wil met het partnerschap actief meewerken aan de promotie van het voor de vissers zo belangrijke product Noordzeeschol. Met name zal hun betrokkenheid tot uiting komen tijdens de veiling van het eerste mandje “Meischol” en de traditionele vlootschouw op de zaterdag 27 mei.

De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord verleent de organisatie diensten aan en voor de aangesloten visserijondernemingen. De dienstverlening van de Nederlandse Vissersbond richt zich op de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse visserijondernemer. Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt: “Urk is het centrum van de Noordzeevisserij en veel van onze leden zijn al op één of andere manier betrokken bij de Visserijdagen. Wij dragen graag een steentje bij aan het promoten van Noordzeevis. Bovendien verhuizen we in de loop van 2018 naar Urk, waar we een hoofdkantoor annex Noordzeevisserijcentrum laten bouwen. Het ondersteunen van dit Urker visserijpromotie-evenement is dan ook logisch.”

Voorzitter Klaas Jelle Koffeman van de Stichting Visserijdagen spreekt van een mooi moment in de aanloop naar de Visserijdagen 2017: “Als bestuur van de Visserijdagen Urk zoeken wij voortdurend naar een actieve rol voor de visserijorganisaties binnen de organisatie van de activiteiten. We zijn dan ook blij dat de organisatie van de Nederlandse Vissersbond, als partner van ons bestuur, nu actief haar kennis en kunde beschikbaar stelt voor de promotie van de visserijsector en de Noordzeevis. In het bijzonder richting de veiling van de Meischol. We kunnen hun hulp goed gebruiken om de schol nog beter op de kaart te zetten”.